Antidopingarbeid

Expo Trening har vi et tydelig anti -doping arbeid, arbeidet skjer lokalt på senteret. Enhver mistanke om dopingbruk vil medføre handling. Dette innebærer at du som medlem hos Expo vil bli testet for dopingbruk ved misstanke. Dopingtesting kan også skje tilfeldig. Klausul knyttet til dopingtesting er også fastsatt i vår medlemskontrakt. Expo har nulltolleranse for bruk av doping midler, dette innebærer at du vilbli utestengt fra sentret uten ytterligere forvarsel dersom du tester positivt eller dersom du ikke møter til avsatt time for dopingtesting.  Dersom medlem er under 18 år vil foresatte kontaktes i alle saker somomhandler mistanke om dopingbruk. Dersom du som medlem har opplysninger som du vurderer som relevante for oss som senter å ha knyttet til vårt Antidopinggarbeid kan du anonymt tipse oss om dette på mail:post@expotrening.no (merk Antidoping)

Design og utvikling: Moonrocket.no - CMS: Publispack